Evt.

– Der spørges ind til biler uden nummerplade, der er efterladt rundt om i byen og som bliver flyttet rundt af ejerne. Forvaltningen er bekendt med problematikken.

– Der spørges ind til kunstgræsbane i Tasiilaq. Der henvises til at kontakte forvaltningen.

– Der spørges ind til hvorfor det går langsomt med behandling af arealtildelinger fra forvaltningens side.

– Der spørges ind til hvem der har ret til at benytte parkeringspladsen ved politigården. Forvaltningen vil undersøge dette.

– Der spørges ind til børnehavne i Tasiilaq og hvilke planer der er for bygningen. der henvises til at kontakte forvaltningen per brev.