Evt.

– Direktøren gør opmærksom på at udvalget skal på udvalgsrejse til Tasiilaq i Oktober. Hun beder melemmerne om at overveje en dato. Knud Mathiassen (IA) har foreslået at det skal være fra d. 10 oktober til d. 13 oktober.-

– Grundet sygdom i Formandens familie, bliver formanden nødt til at tage til Danmark. Rasmine Geisler (IA) vil være ordstyre under formandens fravær til udvalgsmøderne.