Evt.

Peter Davidsen (S):

Har fået henvendelse fra Foreningen Qoornoq, om at deres henvendelse til Forvaltning for Børn og Skole, angående samarbejde om tomme lejrskole bygninger, ikke er blevet besvaret.

Jens Kristian Berthelsen (S):

I forhold til Hans Egede statuen er mange Nuuk borgere blevet rystet. Nuuk borgere har i sin tid indsamlet midler til, at få statuen op. Borgmesteren er kommet med en udtalelse, som kan være bekymrende, da en elektronisk afstemning kan vise et misvisende billede, da mange ældre borgere ikke vil kunne stemme elektronisk, og derfor ikke blive hørt.

De unge mangler aktiviteter ude, som ses i øget hærværk rundt omkring i byen. Der skal hurtigst muligt gøres noget på området.

Laura Taunâjik Uitsatikitseq  (S):

Tjenestebilen i alderdomshjemmet i Tasiilaq ikke er egnet til gangbesværede. Hvis alderdomshjemmet eventuelt kunne tildeles en lille trappestige, kunne det hjælpe beboerne meget ved ind og udstigning. En lille trappestige egnet til brug for ældre vil ikke være dyrt, hvorfor jeg anbefaler Kommuneqarfik Sermersooq bestiller sådan en.

Thiiooq Knudsen (S): 

Mangel på arbejdskraft i sommerperioderne på daginstitutions og ældreområde, både i Nuuk og Paamiut.