Evt.

Udvalget ønsker en god jul og godt nytår, og siger tak for et godt samarbejde mellem forvaltning og udvalgsmedlemmerne.