Evt.

Uju Petersen (IA): Formanden har kontakt med jens Kaptajn med henblik på en samtale om udformning af den nye udvalg.

Ane Egede Mathæussen: Til udvalgets møde i august vil Ane gerne have et oplæg om hvornår udvalget besøger de andre byer i kommunen og hvornår der vil være orienteringsrejser til andre lande.