Evt.

Der meddeles at der under kommunalbestyrelsesmødet vil være en stille demonstration i forbindelse med tilsynsrapporten.