Evt.

Rasmine Geisler (IA) ønsker at der skal laves en uddybende oplæg til det oplæg der blev holdt på dagen, hvilket udvalget var enige i og ønsker også at Knud Mathiassen (IA) også skal have mulighed for at være med til oplægget.

Ane Egede Mathæussen (S) kom med en kort bemærkning angående selve afholdelse af møder.

Ane Egede Mathæussen (S) spurgte ind til, om formandsgodkendelser skal forelægges udvalget som orienteringssager eller om de skal forelægges som beslutningssager. Forvaltningen orienterer om at formanden kan godkende sager af sådan en karakter at der ikke er noget tvivl om sagens hastende karakter og sagen derefter forelægges udvalget som orientering. Hvis der har været ændring i behandling af sager af denne karakter, vil Ane Egede Mathæussen (S) gerne se de ændrede procedurer. Forvaltningen sender styrelsesvedtægten samt dens bemærkninger til udvalget, da det fremgår her.