Evt.

Rolf: Pike (S): 

Det er ærgerligt at sagen om et indhandlingssted i Ittoqqortoormiit endnu ikke er færdig, idet kommunalbestyrelsen har bedt SBC om at arbejde videre med sagen siden 2017, sagen er nu blevet stoppet fordi der ikke er midler til det og ikke kan færdiggøres. Jeg håber at sagen kan genoptages, således der i fremtiden kan etableres et indhandlingssted i Ittoqqortoormiit.

Mala Høy Kuko (S): afventer.

Laura Taunâjik Uitsatikitseq (S):

I forbindelse med praktisk arbejde i filialkontorerne har Bygdebestyrelserne bedt mig om at bringe et budskab videre om, at de ikke modtager vejledninger og kontaktpersoner, når de ikke kan logge sig ind på internettet. De efterlyser mere smidig og effektiv samarbejde

Fiskerne mener at kapaciteten på indhandlingsstedet (fabrikkens nuværende kapacitet) er blevet for lille, hvorfor fiskerne har bedt mig om at bringe dette op til kommunen om at finde en løsning evt. ved at hente hjælp hos Selvstyret med at finde en løsning. Der blev bl.a. udtrykt ønske om flydende indhandlingssteder.

Jens Kristian Berthelsen (S): afventer.

Henrik Rachlev (IA)

Jeg vil gerne begynde med at takke for jeres kondolence i forbindelse med den tragiske hændelse der skete for vores medborgere. Ligeledes har beredskabet arbejdet hurtigt og beundringsværdigt under hændelsen. Vores medborgere har lidt et stort tab. Jeg kondolerer med familien og folk der har arbejdet om natten.

Vi har modtaget anmodning om støtte fra fisker- og fangerforeningen i Paamiut. De har sendt en anmodning om støtte til brug af den gamle heliport til tørring af bundgarn og andet fiskeudstyr.