Evt.

Laura Taunâjik Uitsatikitseq (S):

1. Fornyligt har jeg skrevet til jer og heldigvis svarede HH på det. I morgen skal vi holde møde med borgerne i Kuummiut omkring garnfiskeri, hvor der skal være en oplysningsaften. Vi skal drøfte hvordan vi kan inddrage borgerne inden det bliver vinter.

2. Det handler om Iserit. Selvom det er en vigtig sag, skal servicen være bedre. Jeg har anmodet om at bringe emnet op igen. Det er frustrerende hvordan de behandler borgerne. Jeg vil gerne have dette punkt op på eventuelt næste møde. 

3. Det handler om hundehold og arealtildelinger. Jeg har sendt en forespørgsel for 2-3 uger siden og fik svar herom. Der står bl.a. en henvisning til lovgivning om dette Jeg er bekymret omkring arealtildelng til hundehold ikke er langt fra vandsøen.