Eventuelt

Henrik Rachlev (IA):

Besøg i Paamiut af Udvalg for Økonomi og Erhverv. Beklageligt, at der ikke dukkede flere politikere op, især til borgermødet, hvor der var tema om Paamiuts fremtid. Opfordring til højere deltagerantal, ved næste besøg.

Peter Davidsen (S):

Omhandlende Borgmesteren, tillykke med dit første udvalgsmøde i dette udvalg.