Eventuelt

Peter Davidsen: får mange henvendelser fra borgere, som kan være frustrerede og som ikke evner at komme herind. Hvor går grænsen.

Henrik Rachlev: omhandlende en mere synlig procedure for offentlig udbud. Specielt mhp. de nye iværksættere/virksomheder.