Eventuelt

Der er for nyligt afholdt et møde i brandkommisionen. Der er et ønske om at bibeholde nuværende repræsentant fra administration.

Ny direktør Hans Ulrik Skifte tiltræder stillingen på mandag. Fungerende direktør Alex Nørskov skal tilbage på sin normale post. Alex får et stort tak for et omhyggeligt arbejde.