Eventuelt

Udvalgsmøde i november bliver afholdt. d. 25. november.