Eventuelt

Udvalget drøfter et virksomhedsbesøg hos NCD i dag, hvilket var et godt og lærerigt besøg for udvalgsmedlemmerne. Der bliver afholdte virksomhedsbesøg hos NCD halvårligt.

Udvalget fortsætter med virksomhedsbesøg i forbindelse med udvalgsmøder fremadrettet. Udvalgsmedlemmer bedes aflevere skriftlige forslag til udvalgsformanden.