Eventuelt

Oplysningskampagne om hundhold skal iværkesættes. Hundeejere skal også have brev om vedtægter for hundehold. Hundelort over alt er ikke acceptabelt.

Formanden takkede for det gode samarbejde for de medlemmer der fratræder, ligesom de andre medlemer takkede for det gode arbejde samt samarbejde.