Eventuelt

Martha Abelsen (S):

  • Stiller et spørgsmål vedr. forvaltningens Koncernservice navn.  
  • Stiller et spørgsmål vedr. valgets afslutning samt Kommunalbestyrelsens konstituering.   
  • Stiller et spørgsmål vedr. kursusafholdelse til Kommunalbestyrelsen. 

Juaaka Lyberth (IA): Stiller et spørgsmål om Kommunalbestyrelsen får et brev om at medlemmerne er valgt ind til Kommunalbestyrelsen.  

Inga Dora G. Markussen (S): Stiller et spørgsmål om legepladser/aktivitetspladser til børn.