Eventuelt

Henrik Rachlev (IA): Takker for et godt samarbejde, samt ønsker alle en god valgkamp.

Peter Davidsen (S): Takker for samarbejdet, samt ønsker alle en god valgkamp.

Charlotte Ludvigsen (IA): Takker for samarbejdet, til trods for at der er sket ændringer halvvejs i valgperioden. Takker yderligere for at udvalget har arbejdet med borgeren i centrum samt ønsker alle en god valgkamp.