Eventuelt

I forbindelse med mødet med Udvalg for Anlæg og Miljø, skal der afklares hvordan det går med opsætning af trapper ved Prs Benedikte vejen.