Eventuelt

  •  Vi samarbejder i Tasiilaq: Initiativer præsenteres. Der arbejdes på at få etableret ”Brædtet” i Tasiilaq.
  • Der skal bygges 10 boliger og med hensyn til 2 af disse, skal man spørge dem, der skal bo i dem om, hvordan de gerne vil have disse bygget/indrettet.
  •  Omkring erhvervstiltag: F.eks. at kunne bruge containere til forarbejdning af sælskind (i samarbejde med Majoriaq).
  •  Arbejdsform i forbindelse med selvmord. I samarbejde med Kriseberedsakabet og Igdlo.
  •  Sexualundervisning for de unge. Igdlo og forebyggelsesafdelingen.
  •  Det generelle synet på børn i Tasiilaq: Børnehaver, skoler mv.
  •  Samarbejde for at skabe tryghed for børn i Tasiilaq: Borgerne, lokaludvalget.
  •  Hjemmet Mikisoq: erhvervsseminar til foråret, erhvervsudvikling i Tasiilaq. Fiskere og fangere, lokaludvalget, kommunens erhvervskonsulent og Copenhagen Business School. 

• Gedion Ignatiussen: Frivillige til fællesaften 7/10-2020, kager., kaffe/the anmodningen er imødekommet.