Eventuelt

Da ravne er til besvær for skrald og farlig for børn, ønskes sagen videresendt ti lAnlæg og Miljø til videre foranstaltning.

Der skal købes fyrværkeri samt sodavand til kr, 5.000.- til Kommuneqarfik Sermersooq personale, til dagen 30/12-2020 kl.: 14:30. Fyrværkeriet vil blive holdt udenfor kommunekontoret,

Uupi Kuitse skal holde fællesarrengement for borgerne fra +35 den 5/1-2021. Dertil er der givet godkendelse til tilskud for køb af kaffe og The samt småkager, som gav sin ansøgining til formanden den 7/12-2020.

Der ønskes rigtig glædelig jul og godt nytår til medlemmerne, med tak for et godt samarbejde.