Eventuelt

Thiioq Knudsen (S): er vedrørende affaldsbilen. Den er gammel og ikke sund for renovationsfolkene, lugten er i hele bilen. Dette er for ringe.