Eventuelt

Det som Lokaludvalget har indkøbt er blevet vasket og lagt ind i børnehaven Mikisoqs kælder, da Alderdomshjemmets kælder har fået skimmelsvamp.

Datoen for borgermøde vil blive fastsat, når Lokaludvalget vil afholde møde igen i næste måned den 13. april 2021.

Vi initiativtagere arbejder sammen i Tasiilaq, andre initiativtagere kommer her igen i næste uge, det er sikkert, at vi kommer til at holde møde med dem i den nærmeste tid.