Eventuelt

Udsættelse af planlagt bespisning til de ældre, fra 8. januar 2020 til 23. januar 2020 på grund af piteraq er godkendt.

Taget til efterretning.