Eventuelt

Borgermødet den 25/2-2020 er udsat til uge 13. Grundet borgermøde vedrørende UNESCO den 25/2-2020.

Dagsorden for borgermøde i uge 13 har følgende program:

Lokaludvalgets konstituering.

Lokaludvalgets forretningsorden, ansøgninger osv.

Orientering vedrørende hytten der skal opføres til sommer.

Borgerne skal høres om, om hvilke emner der skal drøftes, samt hvilke temaer der ønskes drøftet til næste borgermøde.

Møde med Søren og Pernille kl. 14.00 der arbejder med projektet "Vi samarbejder i Tasiilaq". De fremlagde resultater fra det halve år. De har opnået meget i forbindelse med fremlæggelsen, interviews med borgere og virksomheder, de nævnte udfordringerne i Tasiilaq med langsom internetforbindelse, boligmangel, arbejdsløshed. De fortæller også, at to sygeplejersker skal besøge Tasiilaq ifm. vejledning i seksual undervisning fra Danmark. Målet er, at de unge selv skal give rådgivningen videre til børn og unge i folkeskolen ved brug af eget sprog, ligesom de skal bruge de lokale erfaringer fra Tasiilaq i rådgivningen. Når de kommer tilbage i uge 13, afholdes der borgermøde sammen med Lokaludvalget. Målet er, at udvikle gode forslag til unge, danne arbejdsgruppe og passe bedre på børn og unge.