Eventuelt

Peter Davidsen (S): præcisering af gruppeformænd og deres rolle mht arbejdsbyrden.