Eventuelt

Formand, Lucia: vil høre om noget hun har bemærket, da Paamiut bliver forbigået, når Kommuneqarfik Sermersooq arrangerer noget.