Eventuelt

Formanden Lucia Møller-Grønvold oplyser at en borger har henvendt sig for at få råd. Som vil lave aktiviteter til børn og unge. Vedkommende har lavet en Facebook gruppe med henblik på at samarbejde med borgerne. Formanden har stærkt opfordret vedkommende.

Han er oplagt til at deltage i borgermødet. Derudover foreslog Jakob Thorsen at man kunne holde et oplæg om Lokaludvalgets formål og arbejdsgang.

Den unge skal også opfordres til at søge til lokaludvalget om sit projekt.

Jakob Thorsen holdt et kort oplæg om projektet om opstart af sommer forråd.

Der er ønske om snerydning af den store bro.