Eventuelt

Hermann Hegelund, har deltaget i Ældrerådets møde i Nuuk, og han mener at man har misforstået formålet, denne ønsker at der skal være et medlem herfra. Desuden mener han at der er for lidt information, og ønsker desuden mere oplysning herom.