Eventuelt

Til mødet den 27. februar 2020 skal budgetforslaget for budget 2020 være med i dagsordenen og den skal deles ud. Formandens Lucia Møller-Grønvolds adgangskode til kommunen IT, er i uorden. Man skal kontakte support for at rette op på det. Til næste møde planlægges årshjulet grundigt.