Eventuelt

Brædtet:

* Vilkårene skal forbedres, det skal være ligesom resten af kysten.

Der skulle have været borgermøde den 16. april 2020:

* Så længe der er corona er alle borgermøder foreløbig lagt i bero.