Eventuelt

Herman har været i opbevaringsrummet for brugte sager og fundet mange mus i naborummet. Han anbefaler at man foranstalter udryddelse af disse før de spreder sig i byen.