Eventuelt

Klage over hunde. Medlem Jørgen Jakobsen fremkom med en særskilt klage over at man er begyndt at se en masse hundehvalpe i byen. Han kender også til at der uden hjemmel sælges hundehvalpe.

“Brærdtet” (salstedg af grønlands “proviant”/fangst). Man ønsker at vedtægter for denne skal ændres. Forholdende på stedet er uacceptable. Stedet er lukket mange gange og når der ikke er fangst at sælge og det kan ikke godtages.  Når man kommer selv med fangst man vil sælge, så er der ingen vagthavende eller andre.

Udendørs bænke. Der mangler noget at sidde på i strækningen fra Nuilaaq  til butik 51.