Eventuelt

  • Aviaq Brandt stiller forslag om at Lokaludvalgets interne messenger tråd afvikles til fordel for email korrespondancer.
  • Poul Petersen oplyser at der ikke fremgår kontaktoplysninger på informationsfolderen. Det er ærgerligt.
    Hertil har han ønske om, at Lokaludvalgets facebook profil kommer mere i spil og bruges mere målrettet.
  • Nadia Olsen opfordrer alle til at komme på banen med deres gode ideer og projekter for 2019.