Eventuelt

Vækst og Bæredygtighedssekretariatet og by- og planafdelingen i kommunen har henvendt sig til Lokaludvalget og bedt Lokaludvalget om at stille med et medlem til en arbejdsgruppe om bedre skiltning i byen. Nivi Christensen vælges som repræsentant til arbejdsgruppen.