Eventuelt

  • Aviaq Brandt: Påtænker at arrangere en gadefest for alle byens børn til sommer.

 

  • Arnarissoq Fleischer: Vil undersøge om der kan startes et projekt i forhold til opsætning af anderledes bænke og skraldespande i byen.

 

  • Moses Masik Marcussen-Mølgaard: Arbejder fortsat på at etbalere et studenterhus og ser gerne at det kunne blive startet på forsøgsbasis i Hotel Nuuk. Moses har behov for sparring og hjælp til at komme videre med projektet bl.a. i forhold til afklaring omkring økonomi og drift.

 

  • Aktivitesplan: Lokaludvalget skal finde et tidspunkt hvor de skal drøftet en langsigtet plan for de projekter der udspringer fra Lokaludvalget selv (aktivitetsplan). Det foreslås at en drøftelse af dette sker i forlængelse af næstkommende ordinære møde i loklaudvalget d. 4. Juni, hvor mødet vil blive forlænget med 1 time og derfor først slutte kl. 19.30.
    Sekretariatet vil søge for aftensmad.
     
  • Esmar Bergstrøm: Påtænker at undersøge muligheden for at lokaludvalget kan bidrage til at forbedre forholdende omkring broer og anløbssteder ved de nedlagte bosteder og bygder. Mange steder kan de ældre og gangbesværede borgere ikke længere komme i land, og de dårlige forhold på broerne udgør en sikkerhedsrisiko for alle brugere, herunder børn der skal på lejerskole/koloni.