Eventuelt

5A: Ansøgning – Nabolags loppemarked/gadefest for alle

Tirsdag d. 4. juni 2919, har Lokaludvalget modtaget ansøgning om økonomisk støtte fra en borger fra Asiarpak i Qinngorput. Borgerne i Asiarpak ønsker at afholde et nabolags loppemarked d. 22. og 23. Juni 2019, hvor de også vil arrangere hoppeborg, ansigtsmaling og andre aktiviteter for børn. Alle borgere I nuuk er velkomne og der vil blive annonceret for eventet i Nuuk Ugeavis i uge 24 og 25.

Der søges om i alt 5100 kr.

I ansøgningen står der blandt andet:

“Formålet er at få en super sjov sommerdag for alle. (…) Beboerne opfordres til at gøre vores vej til den bedste vej i Nuuk, ved at have et godt sammenhold og ved at samle skrald, hundelort, pynte med blomster, lave egne flotte bænke etc. (…)”

Indstilling

Der indstilles til:
– at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgningsskema

 

Beslutning
Nuuk Lokaludvalg beslutter, at ansøgningen imødekommes og der tildeles 5100 kr. til initiativet med bemærkning om, at Lokaludvalget glæder sig over at beboerne i Asiarpak har lyst til at lave aktiviteter i deres gade og igangsætte initiativer, der både skaber sammenhold og forbedringer af de fysiske omgivelser.

 

5B: Henvendelse vedrørende booking af haltider til familieidræt

Jævnfør en tidligere drøftet idé om oprettelse af familieidræt, ønsker Nadia Aviaq Olsen at Lokaludvalget drøfter om de skal søge om haltider inden deadline d. 11. juni.
Det foreslås, at Nuuk lokaludvalg søger om haltid én gang om måneden for eksempel fredag eller søndag, hvor borgere i alle aldre kan komme have det sjovt sammen og afprøve forskellige sportsgrene.

Der kan eventuelt skabes samarbejde med nogle af de sportsforeninger, der mangler medlemmer, samt Sundheds- og Fritids afdelingen i kommunen.

Beslutning
Det besluttes, at Nadia Aviaq Olsen og Arnarissoq Fleischer laver et udkast til en ansøgning, som sendes rundt til lokaludvalgsmedlemmerne, inden ansøgningsfristen d. 11. juni 2019.