Eventuelt

Nivi Christensen foreslår at der fastsættes en ny dato for Nuuk Lokaludvalgs ordinære møde i oktober, da det nuværende møde d. 8. Oktober falder sammen med afholdelsen af Nuuk Nordisk Kulturfestival.

 

Det godkendes at mødet flyttes til tirsdag d. 15. oktober i stedet. Ansøgningsfristen for ansøgninger om økonomisk støtte, vil ligeledes blive flyttet til d. 6. oktober. Sekretariatet vil sørge for at rette det på Kommunens hjemmeside.