Eventuelt

Det blev bedt om at der fremadrettet bliver lavet en lille indstilling fra sekretariatet til hver ansøgning.

Moses orienterede om at han vil igangsætte et ungeinddragelsesprojekt. Konkret vil Moses kontakte GUX, for at indlede et samarbejde om hvordan studie/ungdomsmiljøet i byen kan forbedres.