Eventuelt

Det blev efterlyst, at suppleanter kan deltage, når medlemmer ikke kan deltage, såsom ved ferier.

Dette vil blive undersøgt.