Eventuelt

Man har udsat borgermødet. Borgermødet afholdes, når formanden kommer tilbage til byen.

Taget til efterretning.