Eventuelt

Der drøftes færdiggørelsen af værkstedet, samt hvornår den åbner.