Eventuelt

Der er igen igangsat planlægning af oprydningsdagen i byen.