Eventuelt

Forberelserne til kommende julearrangement drøftes påny.