Eventuelt

Henrik Rachlev (IA): sanering af blokke i Paamiut, og et behov for boliger.

Peter Davidsen (S): Sektorplanen og udarbejdelsen heraf, bl.a. Vestervig.