Eventuelt

Peter Davidsen(S): Siumut ønsker, at Fiskere og fanger foreningerne i Nuuk snarest skal indkaldes til møde.
De ønsker ligeledes, at man orienterer klart og tydeligt Kommunalbestyrelsen om Borgmesterens plan for rejseaktiviteter så tidligt som muligt.