Eventuelt

Eventuelt

1. Udvalget ønsker et møde med teknisk forvaltning ift. arealtildeling i byen (brainstorm møde). Herudover ønsker udvalget orientering om fremtidige planer for kommunalplan. Administrationen undersøger muligheden for dette. 

2. Efter udvalgets ønske, undersøger administrationen muligheden for at lokaludvalg bliver høringspart ift. kommunalplaner.

3. Forslag: At udvalget laver en pulje kun til vedligeholdelse af legepladser. Således kan dem der ejer legepladserne søge midler til vedligehold af disse. 

4. Dagsordenspunkt til næste møde: Om udvalget skal producere messingskilte, der skal være på ting doneret/støttet af lokaludvalget – formandsønske.