Eventuelt

Eventuelt

Administrationen og formandskabet aftaler møde om budget 2023. 

Der bestilles sandwich til næste møde, da det er det sidste inden sommerferien.