Eventuelt

Eventuelt

Administrationen undersøger muligheden for at udvalgsmedlemmer kan benytte kommunens wifi under mødet. 

Administrationen spørger suppleanter om der er behov for tolk, ved deres deltagelse i udvalgsmøder.