Eventuelt

Peter Davidsen (S): Der ønskes status på IT generelt.

Henrik Rachelv (IA): Servicen vedrørende udvalgsmøder.

Vi skal være mere obs på fiskerikommissionens arbejde. 

Charlotte Ludvigsen (IA): tak for i år, jeg er glad for arbejdet i udvalget, og den støtte jeg har fået. God jul og godt nytår til jer og jeres familier.