Eventuelt

Peter Davidsen (S): henvendelser til Kommunen, han efterlyser bedre dialog og bedre service.

Jens Kristian Berthelsen (S): orienterer om, at der var inviteret til arrangement uden partifarve, hvor der manglende deltagelse fra Kommunalbestyrelsen. 

Henrik Rachlev (IA): udfordringer med snerydning i Paamiut, især fordi gamle som er afhængige af hjælpe. Mere synlighed og dialog fra Velfærd og Arbejdsmarked.

Bekymring omkring en manglende fast læge i Paamiut.